Anna Norvell

Home / Essays / 2014 / December / Unholy Trinity

Unholy Trinity

Projektet Unholy Trinity utgår tematiskt från en spänningstriangel bestående av vetenskap, religion och pornografi. Det är tre områden som på de flesta sätt är oförenliga och bara att nämna dem i samma mening är problematiskt. Ändå är de alla tre i högsta grad närvarande i samhället och människor lägger sin tid och energi på dem, håller dem levande, utvecklar dem. Både kollektivt och som enskilda personer förhåller vi oss till sådana begreppsmässiga krockar i samhälle och kultur. Hur definierar de tre områdena sig i förhållande till varann? Har de verkligen så lite med varann att göra som man kan tro vid första anblicken eller finns det kompromisser, glidande övergånger, gråzoner? Vilka språkliga strukturer, värderingar och drivkrafter ligger bakom hur de kommuniceras? Och sist men inte minst, hur är de kopplade till makt?

Området som anges av de tre markörerna är stort och kan dras åt en mängd olika håll. För att ge några konkreta exempel på de inriktningar som tar sig uttryck i Unholy Trinity kan nämnas: teorier om hysteri hos kvinnor i slutet av 1800-talet, porrfilmens historia, Freuds sexualteori, kritik mot biologism, vetenskapens påstådda objektivitet, teorier om universum, det förbjudnas oändliga lockelse, sexuella rädslor bottnande i rasism, samtida uttryck för andlighet, krackelerande könsstereotyper, erotiska skrifter, profeten Muhammeds historia, missvisande bibelöversättningar, mansroll i kris, tankar på döden, orgasm och religös extas.

Jag arbetar projektbaserat med måleri, vilket innebär att jag gör en grupp bilder kring ett gemensamt tema. Temat formuleras utifrån frågor eller ämnen som jag tycker är svåra att förstå eller veta hur jag ska förhålla mig till, men som engagerar mig tillräckligt mycket för att jag inte ska klara av att släppa dem. En viktig del av min arbetsprocess är att läsa böcker inom områden som filosofi, konstteori, socialantropologi, psykologi, feministisk teori och religionsvetenskap. Ofta uppstår bilderna som en bearbetning av mina egna förutfattade meningar och en önskan om att förstå bättre, ibland är de uttryck för en längtan efter förändring, eller ett sökande efter något som jag inte kan definiera med ord. Min förhoppning är att målningarna ska skapa diskussion och debatt i möte med andra människor och fungera som bryggor för kommunikation även över språkbarriärer.

Bilderna refererar för det mesta till någon form av realistiskt universum, men följer ändå en egen logik där fantastiska och magiska ting kan äga rum. Illusionen av form och känslan av det målade objektets närvaro är viktiga för mig, som att målningens värld vore en annan dimension med bara ett tunt membran mellan den och vår.

De centrala frågor mina arbeten kretsar kring rör (bild)språkets symboliska konstruktioner, stereotyper, fördomar och värderingar, men också hur dessa kan dekonstrueras och ändras. För att kort försöka beskriva något mycket komplicerat: hur styr vår beskrivning av världen hur vi ser på den och hur kan vi genom att ändra dessa beskrivningar förändra världen?

Anna Norvell