Anna Norvell

Home / Essays / 2017 / July / Unnatural Horizons

Unnatural Horizons

Projektet Unnatural Horizons handlar om virtuell verklighet på internet. Vad innebär det att en verklighet är virtuell? En verklighet som nästan är verklig? Som låtsas vara verklig? Eller är det helt enkelt en annan sorts verklighet?

Imaginära platser och fiktiva miljöer har sedan länge skapats i böcker, måleri och på film, men den stora skillnaden internet medför är närvaron av andra människor i det virtuella rummet. I allra högsta grad verkliga människor. Till den virtuella världen kan man inte komma med sin kropp, där existerar man istället som text eller representeras av en avatar. Är min avatar mer mig själv än den kropp jag har fötts till och inte fått välja själv? Vad säger mitt val av avatar om min personlighet, mina ideal och drömmar? Kanske är jag inte alls vad jag utger mig för att vara?

När jag loggar in i en virtuell värld lämnar jag min kropp bakom mig. Jag är kvar i rummet, men inte riktigt där längre. Vart befinner jag mig? Någonstans mittemellan? I den nya världen kan jag göra fantastiska saker, springa fort, hoppa högt, flyga, döda någon eller bli dödad utan att det får större konsekvenser än att jag med mild irritation måste börja om på nytt. Däremot kan något så enkelt som att hålla någon i handen visa sig vara fullständigt omöjligt. Jag känner ingen värme, inga lukter, men jag kan möta nya människor från hela världen som jag aldrig annars hade kommit i kontakt med. Man vinner något, annat går förlorat, det är varken svart eller vitt.

Bilderna i Unnatural Horizons kretsar kring dessa frågeställningar om hur begrepp som landskap, identitet och verklighet förändras när de blir virtuella.

Anna Norvell